fbpx

Biudžeto planavimas

Biudžeto sudarymas

Sudaromas ir įgyvendinamas įmonės veiklos biudžetas įmonės valdymą paverčia efektyvesniu ir racionalesniu. Įmonės valdymas pradedamas grįsti ekonomika, darbuotojai labiau įtraukiami į įmonės valdymą ir gali svariau prisidėti įgyvendinant įmonės tikslus ir teikti pasiūlymus savo kompetencijos srityse. Biudžeto sudarymas turi būti pritaikomas kiekvienai įmonei individualiai, įvertinant įmonės verslo modelį, veiklos specifiką, valdymo struktūrą ir kitus veiksnius.

Biudžeto sudarymas

Kviečiame sutartu metu atvykti NEMOKAMAI KONSULTACIJAI biudžeto sudarymo klausimais. Nusprendusiems savo įmonės valdymą padaryti efektyvesnį „Apskaita AG” darbuotojai padės tai įgyvendinti.

Biudžeto įgalinimo nauda:

TIKSLO DETALIZAVIMAS

Detalizuoja ilgalaikį strateginį įmonės tikslą į trumpalaikius tikslus ir į detalius metinius planus

TIKSLŲ KOMUNIKACIJA

Aiškiai komunikuoja įmonės tikslus darbuotojams, atsakingiems už jų įgyvendinimą

MOTYVACIJA IR ĮTRAUKIMAS

Motyvuoja ir įtraukia vadovus ir darbuotojus įgyvendinti įmonės tikslus

IŠLAIDŲ VALDYMAS

Nustato ir kontroliuoja išlaidų ribas

KONTROLIUOJA BIUDŽETĄ

Lyginant faktinius veiklos rezultatus su biudžetu galima apskaičiuoti jų nuokrypius ir identifikuoti įmonės problemines veiklos sritis

Biudžetas.
Kaip jis sudaromas?

Biudžetas organizacijose gali būti sudaromas planuoti ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų, laiko, energijos ir kitų išteklių naudojimą. Paaiškinsime kaip sudaromas biudžetas, skirtas apskaityti finansinius išteklius. Finansinį biudžetą galima vadinti kompleksiniu dokumentu todėl, kad jam sudaryti reikalinga informacija tiek apie pajamas, tiek apie sąnaudas. Sudarant biudžeto pajamų skiltį dažniausiai naudojamas bendrovės pardavimų planas, o sąnaudų skiltį sudaro sąnaudų planas todėl, kad kiekviena bendrovė pajamoms uždirbti generuoja sąnaudas. Pajamų ar sąnaudų planą atskirai galima vadinti finansiniu planu, o šiuos planus sujungus į vieną dokumentą gauname biudžetą.

Biudžetas gali suteikti ne tik tiesioginę naudą, kurios siekiant yra rengiamas, bet ir teikti papildomą naudą, apie kurią biudžeto sudarymo
metu negalvojama. Pavyzdžiai, kaip biudžeto rengimas gali sutelkti įmonės žmogiškuosius resursus bendram įmonės strateginio tikslo
įgyvendinimui ir atlikti kitas funkcijas.

TIKSLINIS BIUDŽETAS

Bendradarbiaujant skirtingų padalinių vadovams ir darbuotojams sudaromas biudžetas tampa tikroviškesnis ir tikslesnis, kadangi kiekvienas specialistas geriausiai išmano savo darbo specifiką.

DIDESNĖ ATSAKOMYBĖ

Kai daugiau darbuotojų įsitraukia į biudžeto sudarymą tada jie jaučia didesnę atsakomybę už jo įgyvendinimą.

GERESNĖ KOMUNIKACIJA

Formuojasi komandinio darbo dvasia, pavieniai darbuotojai buriasi į komandas, gerėja darbo atmosfera, formuojasi efektyvesnė vidinė komunikacija įmonėje.

RIZIKŲ VALDYMAS

Kokybiškai parengtas ir tiksliai vykdomas biudžetas leidžia išvengti kriziniu situacijų, įgyvendinti prevencines priemones galimoms rizikoms valdyti.

Call Now Button