fbpx

Darbo santykių pradžia ir pabaiga

Darbo santykių pradžia ir pabaiga

Nors darbo kodekse darbo sutartis yra apibrėžiama kaip susitarimas dėl darbo sąlygų, kurios pažymi darbo laiką, atlyginimą ir darbo funkcijas, vis dėl to patyręs darbdavys žino, kad tinkama darbo sutartis verslui visada atneš tik naudą, o ne nuostolius. Darbo sutartis gali tapti kur kas naudingesniu įrankiu, jeigu ji apima ir kitas darbo sąlygas, pavyzdžiui, konfidencialumo įsipareigojimą ar susitarimus dėl apmokėjimo už kvalifikacijos kėlimą. Siekiant parengti kokybišką darbo sutartį, jos rengimo procese turėtų dalyvauti ne tik teisinių, tačiau ir personalo valdymo žinių turintys darbuotojai. Taip pat visada svarbu atkreipti dėmesį į susitarimo tekstą ne tik sudarant darbo sutartis, tačiau ir siekiant jas tinkamai nutraukti bei taip išvengti nepageidaujamų darbo ginčų dėl galimai neteisėto atleidimo ar kitaip galimai pažeistų darbuotojų interesų.

darbo santykių

Jei taupote savo laiką ir norite profesionalių paslaugų – kreipkitės. Parengsime įvairius su darbo teise susijusius dokumentus bei pritaikysime juos pagal Jūsų įmonės verslo modelį.

• Darbo sutartys
• Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarimai
• Prašymai, įsakymai, akcininkų susirinkimų ar valdybos protokolai

• Atleidimo dokumentai
• Nešabloniniai darbuotojų ir darbdavių susitarimai
• Kiti dokumentai pagal kliento poreikį

Darbo santykių pradžia

2017 metais įsigaliojusiame darbo kodekse prie anksčiau galiojusių darbo sutarčių rūšių atsirado keturios naujos darbo sutarčių rūšys. Tai tapo ne tik galimybe darbdaviams lanksčiau planuoti savo veiklą, tačiau tuo pat metu daugiau teisinių ar personalo žinių ir laiko reikalaujančiu darbu.

Konsultuojame darbo teisės klausimais. Patariame darbo, konfidencialumo, nekonkuravimo sutarčių pasirinkimo, sudarymo klausimais. Parengiame su darbo santykiais susijusius dokumentus.

Darbo sutarčių tipai

• Neterminuota darbo sutartis
• Terminuota darbo sutartis
• Laikinojo darbo sutartis
• Sezoninio darbo sutartis
• Pameistrystės darbo sutartis
• Projektinio darbo sutartis
• Darbo vietos dalijimosi darbo sutartis
• Darbo keliems darbdaviams sutartis

Darbo sutarties nutraukimas

• Šalių susitarimu
• Vienos iš šalių iniciatyva;
• Darbdavio valia;
• Nesant šalių valios;
• Mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos;
• Kitais darbo kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.

Darbo santykių pabaiga arba darbuotojų atleidimas

Šiandien sunku įsivaizduoti, kad darbuotojas visą gyvenimą galėtų dirbti tik vienoje darbovietėje, o kuo jaunesnį darbuotoją įmonė samdo, tuo didesnė tikimybė, kad darbo sutartį reikės koreguoti darbuotojui ieškant naujų savęs realizavimo galimybių įmonės viduje arba nutraukti darbo sutartį dėl nepasiteisinusių lūkesčių. Darbo sutarties nutraukimui turi būti skiriamas deramas dėmesys, kadangi neteisingai įforminus atleidimo dokumentus įmonė gali patirti finansinių nuostolių ir tai gali pakenti gerai įmonės reputacijai.

Svarbių dokumentų rengimą patikėkite kompetentingiems darbuotojams taip apsaugodami savo įmonę nuo galimų rizikų.

Call Now Button