fbpx

Veiklos analizė

Įmonės veiklos analizė

Įmonės veiklos analizė – svarbus ekonominės informacijos šaltinis, padedantis pasiekti numatytus tikslus. Šių duomenų pagalba įvertinami jau priimti sprendimai bei gaunama naudinga informacija sprendimams ateityje priimti. Įmonės veiklos analizę rekomenduojama atlikti ne tik tada kai įmonė dirba nuostolingai ir netenkina rezultatai, bet ir tada, kai dirbama pelningai. Objektyvi analizė padeda teisingiau numatyti plėtros būdus bei galimybes, o tai, kaip žinome, yra viena būtinų įmonės išlikimo ir augimo sąlygų.

Įmonių veiklos analizė

Veiklos analizės nauda:

• Nustatyto galimybes gauti pelną;
• Įvertinta veiklos tęstinumo, plėtros galimybes;
• Parengia išsamias prognozes bei valdymo sprendimus;
• Identifikuoja ir įvertintina rizikas;
• Įvertintina įmonės praeities rezultatus, priimtų sprendimų pagrįstumą ir teisingumą;
• Nustato veiklos trūkumus , numato priemones jų šalinimui ir veiklos efektyvumo didinimui;
• Atskleidžia vidaus rezervų galimybes, optimizuojant materialinių, finansinių, darbo išteklių naudojimą;

Įmonės veiklos analizė reikšminga ne tik įmonės akcininkams ar vadovams, ji taip pat svarbi ir investuotojams. Vadovybei tai ypač geras įrankis planavimui, investuotojams ateities įvykiams numatyti.

Kas sudaro įmonių veiklos analizę?

Įmonės veikla analizuojama naudojant skirtingus duomenis. Pagrindinės veiklos analizės sudedamosios dalys pagal įmonės veiklos sritis yra šios:

1. Pagrindinė bendrovės veikla – gali būti gamybinė, komercinė ir kt.
2. Finansinė – nuosavų ir skolintų lėšų dydžio ir sudėties pokyčiai.
3. Investicinė – ilgalaikio turto ir kitų investicijų (išskyrus piniginius ekvivalentus) įsigijimas ir perleidimas.

Kas svarbu, atliekant įmonės veiklos analizę?

NAUDOTI ĮVAIRIUS NAUDINGOS INFORMACIJOS ŠALTINIUS

OBJEKTYVIAI VERTINTI FINANSINĘ BŪKLĘ IR VEIKLOS REZULTATUS

ATSKLEISTI NEPANAUDOTUS IŠTEKLIUS (MATERIALINIUS, ŽMOGIŠKUOSIUS IR KT.)

RACIONALIAI NUMATYTI VEIKLOS PERSPEKTYVAS

KODĖL ĮMONĖS ANALIZĘ SVARBU ATLIKTI PROFESIONALIAI?

Įmonės skiriasi pagal savo veiklą, apimtis, augimo stadiją ir kt., todėl gali būti naudojami skirtingi analizės duomenys priklausomai nuo esamos situacijos, verslo trukdžių, įmonei keliamų reikalavimų. Svarbu išskirti ir nustatyti priklausančius ir nepriklausančius nuo įmonės veiksnius bei jų galią rezultatams.

Analizės informacija svarbi ne tik įmonės viduje – ji reikšminga ir investuotojams, akcininkams, tiekėjams, pirkėjams, finansų institucijoms. Dėl to reikia naudoti analizės metodiką, kuri geriausiai atvaizduoja įmonės situaciją bei veiklos efektyvinimo būdus.

Kviečiame atvykti NEMOKAMAI KONSULTACIJAI, sutartu metu įmonės veiklos analizės atlikimo klausimais. 

Call Now Button