fbpx

Kapitalo didinimas

Kapitalo keitimas

Įstatinio kapitalo didinimas

Mūsų profesionalūs teisininkai padės jums pakeisti įstatinį kapitalą. Greitai ir paprastai.

Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę.

Įstatinio kapitalo didinimas

Kodėl didinamas kapitalas?

PAPILDOMOS LĖŠOS

Galimybė pritraukti papildomas lėšas.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas.

PATIKIMUMAS

Kuo didesnis įstatinis kapitalas, tuo daugiau rizikos prisiima akcininkai, nes įstatinio kapitalo dydis parodo, kokios sumos akcininkai negali išimti iš bendrovės, negavę kreditorių sutikimo dėl ilgalaikių įsipareigojimų.

NUOSTOLIUI PADENGTI

Kuo didesnis įstatinis kapitalas, tuo didesnį nuostolį gali prisiimti bendrovė.

Kapitalo didinimas

DIDINIMAS IŠLEIDŽIANT NAUJAS AKCIJAS

Bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas. Nemoki akcinė bendrovė gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ir kreditoriai. Dėl įstatinio kapitalo didinimo, papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai.

DIDINIMAS IŠ BENDROVĖS LĖŠŲ

Taip pat įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.

ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS
NAUDOJANT MOBILŲ PARAŠĄ

349 €

Didinant įstatinį kapitalą reikės:

• Užpildyti mūsų atsiųstą klausimyną;
• Pateikti dokumentus pagal atsiųstą sąrašą;
• Sutartu laiku įmonės vadovui atvykti su mobiliu elektroniniu parašu pas mus į biurą.

ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMAS
NOTARŲ BIURE

NUO 449 €

Didinant įstatinį kapitalą reikės:

• Užpildyti mūsų atsiųstą klausimyną;
• Pateikti dokumentus pagal atsiųstą sąrašą;
• Sutartu laiku įmonės vadovui atvykti į notarų biurą;
• Pristatyti dokumentus VĮ “Registrų centras”
• Pasiimti naujus įmonės įstatus

Papildomos išlaidos

• Mokestis VĮ “Registrų centrui” ~30 Eur
• Mokestis notarui nuo 100 Eur (priklauso nuo didinamo kapitalo sumos)

Call Now Button