fbpx

MB Apskaita

MB Apskaita

Mažosios bendrijos buhalterinės apskaitos paslaugos

Mažajai bendrijai leidžiama nesamdyti buhalterio, tačiau ar tai teisingas pasirinkimas? Net ir neturėdama buhalterio pareigybės, mažoji bendrija vis vien privalo įvykdyti visus apskaitos tvarkymą ir mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita

Reikalavimai mažosios bendrijos buhalterinei apskaitai:

MOKĖTINI MOKESČIAI

MB privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti visus mokesčius.

ATASKAITŲ RINKINYS

MB privalo kasmet parengti, patvirtinti ir viešai paskelbti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

DVEJYBINIS ĮRAŠAS

MB privalo apskaitą tvarkyti taikydama dvejybinio įrašo būdą.

KAUPIMO PRINCIPAS

MB privalo apskaitoje taikyti kaupimo principą ir kitus bendruosius buhalterinės apskaitos principus.

Kokybiškai šį darbą gali atlikti tik buhalterinės apskaitos specialistas.

Mažosios bendrijos mokesčiai

Mažosios bendrijos veiklos mokesčiai nesiskiria nuo UAB mokesčių. Ji, kaip ir uždaroji akcinė bendrovė, moka pelno, pridėtinės vertės ir kitus su veikla susijusius mokesčius. Tačiau pasirinkę šią veiklos formą susidursite su gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų skirtumais. Mažosios bendrijos nariai pinigus iš mažosios bendrijos gali išsiimti kaip atlygį už vadovavimo paslaugas, pelno dalį (UAB tokios išmokos vadinamos dividendais) arba lėšas savo asmeniniams poreikiams. Skirtingais tikslais išmokėtos lėšos apmokestinamos skirtingais mokesčių tarifais.

MB, kuriose nėra pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų ir bendrovės nėra registruotos PVM mokėtojų registre rekomenduojame deklaracijas teikti kartą metuose ir taip taupyti savo lėšas.

JEI MB TURI VADOVĄ:

Jeigu mažoji bendrija nusprendžia turėti vadovą, tuomet su juo galima sudaryti civilinę (paslaugų) sutartį, kitaip nei UAB, kuomet privaloma pasirašyti darbo sutartį. Mokėdama atlygį vadovui už vadovavimo paslaugas, mažoji bendrija privalo pati išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio, arba 27%, jei mokama daugiau nei 120 VDU – 2019 m., 84 VDU – 2020 m., 60 VDU 2021 m per metus.

„Sodros“ įmokos neskaičiuojamos. Mažosios bendrijos vadovu gali būti jos narys.

IŠMOKANT PELNO DALĮ

Jeigu mažosios bendrijos nariai išsimoka pelno dalį, gautos sumos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu. Pelnas apmokestinamas standartiniu 15proc. arba lengvatiniu 5 proc. tarifu.

LĖŠOS ASMENINIAMS POREIKIAMS

Jeigu mažosios bendrijos nariai išsimoka lėšas savo asmeniniams poreikiams, gautos sumos apmokestinamos 20 proc. gyventojų pajamų mokesčiu, ir įmokomis SODRAI 21,27-21,99%, kurias sudaro: 6,98% PSD, 12,52% VSD įmokos, darbdavio Soc. draudimo įmoka 1,45 proc., terminuotoms sutartims 2,17 proc. įmokos į garantinį fondą 0,16%, į ilgalaikio darbo išmokų fondą 0,16%. Pažymėtina tai, kad jeigu mažosios bendrijos narys lėšų asmeniniams poreikiams išsiima mažiau nei minimali mėnesinė alga, mažoji bendrija privalo mokėti už narius „sodros“ (VSD ir PSD) įmokas, apskaičiuotas nuo minimalios algos. Nuo šių įmokų atleidžiami dirbantys pagal darbo sutartį arba pensininkai.

MOKESČIAI PIRMAISIAIS METAIS

Pirmaisiais mažosios bendrijos veiklos metais jos nariai atleidžiami nuo VSD įmokų. Tačiau PSD įmokas vis tiek privalu mokėti, nebent narys yra draudžiamas valstybės lėšomis arba jį draudžia darbdavys.

VSD ATLEIDIMAS

Nuo VSD įmokų atleidžiami ne vyresni nei 29 metų mažosios bendrijos nariai. PSD įmokas jie privalo mokėti, išskyrus atvejus, kai jie yra draudžiami valstybės lėšomis arba jį draudžia darbdavys.

PATIKĖKITE BENDRIJOS BUHALTERINĘ APSKAITĄ ATSAKINGIEMS SPECIALISTAMS, O SAVO BRANGŲ LAIKĄ SKIRKITE IŠSIKELTŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMUI.

Nesukite galvos dėl buhalterinės apskaitos – užsisakykite mūsų buhalterines paslaugas

Svarstote apie MB steigimą?

Naudingą informaciją kaip
įsteigti MB rasite čia:

SPAUSKITE ČIA

Call Now Button