fbpx

Įmonių Reorganizavimas

Įmonių reorganizavimas

Kokia yra reorganizavimo nauda?

Dažniausiai reorganizavimo procedūros atliekamos siekiant optimizuoti valdymo, administravimo ar apskaitos procesus arba norint padidinti veiklos efektyvumą. Aiškus vizijos matymas bei tinkama teisinių ir finansinių žinių turinti komanda visuomet padeda rasti tinkamiausią reorganizavimo būdą bei taip pasiekti maksimalios naudos, o pats reorganizavimo procesas tampa lengvas ir neįtakojantis kasdieninės įmonės veiklos.

Įmonių reorganizavimas

Reorgnizavimo būdai

APJUNGIANT

Apjungiant kelis juridinius asmenis į vieną ir taip sukuriant naują juridinį asmenį.

PRIJUNGIANT

Prijungiant vieną ar kelis juridinius asmenis prie jau esančio juridinio asmens.

PADALINANT

Padalinant vieną juridinį asmenį į kelis naujus.

IŠDALINANT

Išdalinant juridinio asmens teises ir pareigas kitiems juridiniams asmenims.

Reorganizavimo procesas „žingsnis po žingsnio“:

01

Kiekvienos reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime įmonės savininkai, dalininkų ar narių susirinkimai priima sprendimus reorganizuotis;

02

Parengiami šie dokumentai: reorganizavimo sąlygos; nauji įstatai; visų reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų 3 paskutinių metų metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, turto sąrašai, metiniai pranešimai; juridiniai asmenys patvirtina reorganizavimo sąlygas;

03

Reorganizavimo sąlygas vertina audito įmonė ir pateikia atlikto vertinimo ataskaitą (nebūtina jei savininkai to nepageidauja);

04

Apie būsimą reorganizaciją paskelbiama viešai arba pranešama kreditoriams asmeniškai bei pateikiama informacija juridinių asmenų registrui;

05

Akcininkai, dalininkai ar nariai ir kreditoriai raštu supažindinami su reorganizavimo sąlygomis bei dokumentais. Kreditoriai turi teisę pateikti reikalavimus dėl prievolių vykdymo papildomo užtikrinimo;

06

Reorganizavimo dokumentai pateikiami notarui patvirtinti;

07

Juridinių asmenų registre registruojamos po reorganizavimo sukurtos naujos bendrovės, pakeisti tęsiančių veiklą bendrovių įstatai, išregistruojamos bendrovės, kurios baigia veiklą;

08

Reorganizuotų bendrovių turtas, teisės ir pareigos perduodamos (perregistruojamos) po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms;

Įmonių reorganizavimo kaina priklauso nuo darbų apimties.

Jei planuojate pertvarkyti įmonę, laukiame Jūsų atvykstant pasikonsultuoti pertvarkymo klausimais. Nusprendus pertvarkyti įmonę Apskaita AG darbuotojai už Jus atliks visus pertvarkymo veiksmus.
Call Now Button