fbpx

Konfidencialumas ir nekonkuravimas

Konfidencialumas ir nekonkuravimas

Siekiant tinkamai apsaugoti įmonės interesus nuo buvusių ar esamų darbuotojų neteisėtų veiksmų, tokių kaip konkuravimas bei informacijos nutekinimas, darbdaviams rekomenduojame pasirašyti konfidencialumo ar nekonkuravimo sutartis su darbuotojais. Lietuvoje pasitaiko vis daugiau atvejų, kai darbuotojai, disponuodami svarbia informacija, nusprendžia palikti darbdavį ir pradėti savo verslą siūlydami tokias pačias ar panašias prekes arba paslaugas. Taip įgiję nesąžiningą konkurencinį pranašumą konkuruoja su buvusiu darbdaviu. Pasirašius tinkamus susitarimus, darbdavys gali išvengti nesąžiningų darbuotojų veiksmų, galinčių sužlugdyti bendrovę. Sutarties pasirašymas yra puiki prevencija, kadangi darbuotojas pasirašytinai ne tik informuojamas apie galimas neteisėtų veiksmų pasekmes, tačiau tuo pačiu iš anksto sužino darbdavio poziciją šiuo klausimu, ir, jei reikia, sustiprina darbdavio poziciją įrodinėjant, kad buvo pažeisti įmonės interesai.

konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartys

Jei dvejojate, ar Jums naudinga pasirašyti konfidencialumo ar nekonkuravimo sutartį – atvykite pas mus NEMOKAMAI KONSULTACIJAI ir mes jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Nusprendus pasirašyti sutartis Apskaita AG darbuotojai už Jus atliks visus veiksmus.

Konfidencialumo sutartis

Nors konfidencialumo sutartis nedraudžia darbuotojams vykdyti tokią pat veiklą kaip vykdo darbdavys, tačiau ši sutartis apsaugo darbdavį nuo slaptos ir vertingos informacijos nutekinimo. Slapta ir vertinga informacija gali būti: informacija apie įmonės veiklos organizavimą ir valdymą, informacija apie įmonės strateginius planus ar finansinę būklę, gamybos ir pardavimo kaštus, bet kokia kita informacija, kuri turi vertę dėl to, kad ji nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims.
Konfidenciali informacija, atsižvelgiant į teismų praktiką, yra tokia informacija, kuri atitinka šiuos kriterijus:

Konfidenciali informacija:

1. Informacija yra slapta ir vertinga;
2. Informacija turi būti saugoma.

Panagrinėkime pavyzdį:

Reklamos agentūra savo klientams gamina įvairias verslo dovanas. Agentūroje dirba vadybininkė Augustė, kuri konsultuoja klientus, formuoja užsakymus, skaičiuoja sąmatas, o klientai savo ruožtu labai vertina Augustės profesionalumą ir atsakingumą. Praėjus keliems metams, Augustė nusprendžia, kad nori dirbti savarankiškai, todėl atsisveikina su darboviete bei atsidaro savo gamybos įmonę, kuri siūlo analogiškas paslaugas. Norėdama turėti didesnį klientų ratą, Augustė nusprendė savo paslaugas pasiūlyti kelioms įmonėms, su kuriomis bendradarbiavo dar praeitoje darbovietėje. Kadangi turėjo atsakingu asmenų kontaktus, žinojo klientų poreikius bei galimybes, Augustė pateikė gerus komercinius pasiūlymus bei taip su klientais pasirašė paslaugų teikimo sutartis.

Konfidencialumo sutartis. Nagrinėjant šią situaciją konfidencialumo atžvilgiu, jei reklamos agentūra būtų su Auguste sudariusi konfidencialumo susitarimą, turėtų gamybinių (komercinių) paslapčių sąrašą ar būtų mėginusi kitaip apsaugoti savo klientų informaciją, jie galėtų reikalauti žalos atlyginimo. Tačiau tinkamai neapsisaugojus, reklamos agentūra prarado vertingus klientus bei patyrė nuostolių. Pasirašius konfidencialumo sutartį darbdavys negali uždrausti buvusiems darbuotojams verstis tokia pačią veikla, tačiau sutartis apsaugo darbdavį nuo klientų perviliojimo, ar kitos vertingos informacijos panaudojimo darbdavio nenaudai.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad konfidencialumo susitarimas galioja tik tuo atveju, jei jis sudarytas tinkamai ir laikantis teisėje galiojančių principų, todėl siekiant tinkamai apsaugoti savo verslą, būtina atkreipti dėmesį į tai, ar pasirašomi susitarimai bei sutartys yra tinkamai parengti pagal galiojančiu teisės aktus.

Nekonkuravimo sutartis. Jei analizuoto darbuotojo atveju darbdavys butų pasirašęs nekonkuravimo susitarimą, darbuotojas būtų negalėjęs pradėti dirbti savarankiškai tokio pat darbo. Tokį laiko tarpą, kuris buvo nurodytas susitarime, bet neilgiau nei du metus. Tokiu atveju ko gero reklamos agentūra nebūtų praradusi klientų bei patyrusi žalą negaudama pajamų.

Už nekonkuravimą, skirtingai nei konfidencialumą, darbdavys privalo mokėti kompensaciją, kurią darbuotojas privalėtų gražinti jei pažeistų susitarimo sąlygas.

Nekonkuravimo sutartis

Nekonkuravimo susitarimas yra konfidencialumo susitarimo rūšis, kurios paskirtis yra apsaugoti darbdavį nuo galimų nuostolių darbuotojui išėjus dirbti į konkuruojančią įmonę ar pačiam asmeniškai pradėjus vykdyti savarankišką veiklą. Nekonkuravimo sutartys ankščiau galėjo būti pasirašomos su visais darbuotojais be išimties, tačiau naujasis darbo kodeksas susiaurino asmenų ratą ir pažymėjo, kad nekonkuravimo susitarimas gali būti pasirašytas tik su specifinių žinių ar gebėjimų turinčiais darbuotojais, kurių žinių panaudojimas gali padaryti žalą esamam ar buvusiam darbdaviui.

Svarbų atkreipti dėmesį ir į patį nekonkuravimo sutarties turinį. Tam, kad nekonkuravimo sutartis būtų galiojanti ir ginčo atveju nebūtų nuginčijama, joje turi būti:

MOKESTIS

Aiškiai įvardintas nekonkuravimo mokestis, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. darbuotojo darbo užmokesčio.

TERMINAS

Įvardintas terminas, kiek laiko darbuotojas negali dirbti konkuruojančioje įmonėje, ar savarankiškai vykdyti tą pačią veiklą. Ilgiausias nekonkuravimo laikotarpis – 2 metai.

UŽMOKESTIS

Visą nekonkuravimo laikotarpį turi būti mokamas užmokestis už nekonkuravimą (darbo santykių metu nekonkuravimo užmokestis negali būti laikomas darbo užmokesčiu).

BAUDA

Baudos dydis, kurią privalės sumokėti darbuotojas, pažeidęs nekonkuravimo sutartį, gali būti suderintas šalių susitarimu arba kreipiantis į teismą.

Call Now Button