fbpx

Kapitalo mažinimas

Kapitalo keitimas

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, ABĮ nustatytais atvejais arba teismo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.

Apskaita AG teisininkai padės jums pakeisti įstatinį kapitalą greitai ir paprastai.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Kodėl mažinamas įstatinis kapitalas?

NUOSTOLIAI

Tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;

AKCIJOS

Siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;

LĖŠOS

Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšas;

KLAIDOS

Kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

ĮSTATINIS KAPITALAS GALI BŪTI MAŽINAMAS ŠIAIS BŪDAIS:

•sumažinant akcijų nominalias vertes;
•anuliuojant akcijas.

Į ką atkreipti dėmesį, mažinant įstatinį kapitalą?

ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO DYDIS

Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį.

KAPITALO MAŽINIMAS DĖL NUOSTOLIŲ

Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą dėl to, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.

SPRENDIMAS SIEKIANT IŠMOKĖTI LĖŠAS

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšas, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas priimamas tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas bendrovės pelnas, ir tik tuo atveju, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos.

NEMOKI ĮMONĖ SIEKIANT IŠMOKĖTI LĖŠAS

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšas, negali būti priimtas, jei sprendimo priėmimo dieną bendrovė yra nemoki arba jeigu išmokėjusi lėšas akcininkams taptų nemoki.

PINIGŲ IŠMOKĖJIMAS AKCININKAMS

Sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšas, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais. Pinigai akcininkams gali būti išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre, ir turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos.

AKCIJŲ ANULIAVIMAS IR MAŽINIMAS

Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti tas jos išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei.

Įstatinis kapitalas laikomas sumažintu tik pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre.

Įstatinio kapitalo mažinimas notarų biure

Papildomos išlaidos:

• Mokestis VĮ “Registrų centrui” ~30 Eur
• Mokestis notarui nuo 100 Eur (priklauso nuo mažinamo kapitalo sumos)

449 €
Call Now Button