fbpx

Rodiklių skaičiavimas

Rodiklių skaičiavimas

Efektyviam įmonės valdymui reikalinga tiksli, teisinga ir savalaikė informacija. Vien tik tvarkingai vedamos buhalterinės apskaitos nepakanka, kad vadovas žinotų apie įmonės galimybes ir grėsmes ateityje. Tam, kad vadovas turėtų reikalingą informaciją apie įmonės finansinę būklę jis samdo vyr. finansininką. Mes siūlome pasinaudoti užsakomųjų paslaugų (angl.:outsourcing) privalumais: turėti jums reikalingą informaciją tada kada reikia ir nesirūpinti dėl pernelyg padidėjusių įmonės kaštų.

finansinių rodiklių skaičiavimas

Santykinių rodiklių analizė

Santykiniai finansiniai rodikliai skaičiuojami finansinei įmonių būklei įvertinti. Duomenys finansiniams rodikliams apskaičiuoti gaunami iš finansinės atskaitomybės ataskaitų – dažniausia iš balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos. Galima išskirti šiuos pagrindinius finansinius santykinius rodiklius:

LIKVIDUMO RODIKLIAI

Likvidumo arba mokumo rodikliai rodo įmonės pajėgumą padengti įsipareigojimus per tam tikrą laikotarpį.

PELNINGUMO RODIKLIAI

Pelningumo rodikliai atskleidžia įmonės gebėjimą priimti investicinius ir finansavimo sprendimus bei tai, kaip efektyviai uždirbamas pelnas.

VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Veiklos efektyvumo rodikliai parodo kaip efektyviai naudojamas įmonės turtas, valdomos skolos ir išlaidos, kiek pajamų tenka vienam turto vienetui, kiek kartų per metus įvyksta apyvarta.

KAPITALO RINKOS RODIKLIAI

Kapitalo rinkos rodikliai parodo investuotojui kokios grąžos gali tikėtis investuodamas į įmonę.

Kviečiame atvykti NEMOKAMAI KONSULTACIJAI, sutartu metu finansų valdymo, įmonės steigimo ar buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.

PELNINGUMO RODIKLIAI

atskleidžia įmonės gebėjimą priimti investicinius ir finansavimo sprendimus bei parodo kaip efektyviai uždirbamas pelnas.

BENDRASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS (GROSS MARGIN)

Rodiklis pinigine išraiška rodo kiek bedrojo pelno tenka kiekvienam pardavimų eurui.

SKOLŲ TIEKĖJAMS PADENGIMO TRUKMĖ (ACOUNTS PAYABLE TURNOVER DAYS)

Parodo kelių dienų įmonės pardavimų reiktų tiekėjų skoloms padengti.

ATSARGŲ APYVARTUMAS (INVENTORY TURNOVER)

Kiek kartų per metus atsargos padaro apyvartų.

TURTO PELNINGUMAS (RETURN ON ASSETS)

Šis rodiklis apibūdina turto panaudojimo efektyvumą. Kuo reikšmė didesnė tuo pelningiau ir racionaliau panaudojamas turtas. Rodiklis apskaičiuojamas: Pelną prieš mokesčius padalinus ir vidutinio turto.

GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS (NET INCOME MARGIN).

Piniginė išraiška rodo kiek vienam pardavimų Eurui tenka grynojo pelno.

FINANSINIS SVERTAS

Finansinio sverto rodiklis parodo skolos ir nuosavo kapitalo santykį. Kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo aukštesnis įmonės finansinis svertas. Kuo didesnis svertas tuo didesnė rizika, kad įmonė gali neįvykdyti savo įsipareigojimų

NUOSAVO KAPITALO VERTĖ (MARKET CAPITALIZATION)

Parodo įmonės nuosavo kapitalo vertę rinkoje. Ji apskaičiuojama įmonės apyvartoje esantį akcijų kiekį padauginus ir akcijos rinkos kainos.

NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMO RODIKLIS (ROE, RETURN ON EQUITY)

Parodo kaip efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas t.y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno. Šio rodiklio apskaičiavimui naudojam formulė grynasis pelnas padalintas iš nuosavo kapitalo.

LIKVIDUMO RODIKLIAI

Rodo įmonės pajėgumą padengti įsipareigojimus per tam tikrą laikotarpį.

VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Parodo kaip efektyviai naudojamas įmonės turtas, valdomos skolos ir išlaidos, kiek pajamų tenka vienam turto vienetui, kiek kartų per metus įvyksta apyvarta.

BENDRASIS TRUMPALAIKIO MOKUMO RODIKLIS

Parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą.

PIRKĖJŲ SKOLŲ APYVARTUMAS DIENOMIS (DAYS SALES OUTSTANDING)

Parodo kelių dienų įmonės pardavimai atitinka pirkėjų įsiskolinimo dydį.

VERSLO VERTĖ
(ENTERPRISE VALUE)

Rinkos vertei nustatyti reikia žinoti jos kapitalizaciją, skolas ir pinigus (pinigai ir jų ekvivalentai). Rinkos vertei suskaičiuoti naudojama formulė:

Įmonės vertė (EV) = Kapitalizacija + skolos – pinigai

Call Now Button