fbpx

VšĮ Apskaita

VŠĮ apskaita

Viešosios įstaigos buhalterinės apskaitos paslaugos

Jeigu esate įsteigę viešąją įstaigą, neišvengiamai susiduriate ir su jos buhalterine apskaita. O įvertinus tai, kad Jums taikoma pelno mokesčio lengvata, tikėtina, kad sulauksite ir didesnio Valstybinės mokesčių inspekcijos dėmesio. Suprantame, kad Jūsų ištekliai yra riboti, todėl bandote rasti padėti galinčių savanorių. Tačiau ar verta taupyti buhalterinės apskaitos sąskaita?

VšĮ buhalterinė apskaita

Reikalavimai viešosios įstaigos buhalteriniai apskaitai:

MOKĖTINI MOKESČIAI

Viešoji įstaiga privalo per nustatytus terminus deklaruoti visus jai priklausančius mokėti mokesčius.

ATASKAITŲ RINKINYS

Viešoji įstaiga privalo parengti ir  pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

DVEJYBINIS ĮRAŠAS

Viešosios įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinio įrašo būdą.

BENDRIEJI PRINCIPAI

Viešoji įstaiga, tvarkydama apskaitą, privalo taikyti bendruosius buhalterinės apskaitos principus.

Kokybiškai šį darbą gali atlikti tik buhalterinės apskaitos specialistas.

Kuo viešoji įstaiga skiriasi nuo kitų įmonių?

Pagrindinis viešosios įstaigos ypatumas yra tas, kad ji priskiriama pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims. Dėl šios priežasties viešosios įstaigos apskaitos ir apmokestinimo tvarka skiriasi nuo kitokios formos įmonių apskaitos ir apmokestinimo:

APMOKESTINAMASIS PELNAS

Viešosios įstaigos apmokestinamajam pelnui taikoma pelno mokesčio lengvata. Jeigu viešosios įstaigos mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, 7 250 Eur pelno apmokestinama taikant 0 proc. mokesčio tarifą, o likusi dalis – taikant 15 proc. mokesčio tarifą.

SAVANORIŠKAS DARBAS

Viešoji įstaiga su darbuotojais gali sudaryti savanoriško darbo sutartį. Tokie darbuotojai dirba be atlygio.

ĮSTAIGOS VADOVAS

ĮĮstaigos vadovas, kitaip nei kiti jos darbuotojai, gali dirbti tik pagal darbo sutartį, t. y. be atlygio dirbti jam neleidžiama.

PELNO SKIRSTYMAS

Viešosios įstaigos pelnas negali būti skiriamas kaip dividendai jos dalininkams, vadovui, darbuotojų premijoms. Jis gali būti naudojamas tik įstaigos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

PARAMOS GAVIMAS

Viešoji įstaiga gali registruotis paramos gavėju. Gautą paramą ji gali naudoti tik paramos teikėjo nurodytiems tikslams.

PATIKĖKITE VŠĮ BUHALTERINĘ APSKAITĄ ATSAKINGIEMS SPECIALISTAMS, O SAVO BRANGŲ LAIKĄ SKIRKITE IŠSIKELTŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMUI.

Pinigus leiskite apgalvotai – užsisakykite mūsų buhalterines paslaugas

Svarstote apie VŠĮ steigimą?

Naudingą informaciją kaip
įsteigti VŠĮ rasite čia:

SPAUSKITE ČIA

Call Now Button