fbpx

IĮ Apskaita

IĮ apskaita

Individualios įmonės buhalterinės apskaitos paslaugos

Individualios įmonės apskaitą gali tvarkyti pats savininkas nesamdydamas buhalterio. Puiku, jeigu jis turi reikiamos kompetencijos. Tačiau ar verta užsiimti buhalterija, kai to niekada nesi daręs? Juk tada tampi atsakingu už visų apskaitos tvarkymą ir mokesčių, apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

IĮ buhalterinė apskaita

Reikalavimai individualiai įmonei:

MOKĖTINI MOKESČIAI

Individuali įmonė apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka visus jai priklausančius mokesčius.

ATASKAITŲ RINKINYS

Individuali įmonė tvarko viso savo turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitą.

DVEJYBINIS ĮRAŠAS

Jeigu individuali įmonė yra PVM mokėtoja arba turi bent vieną samdomą darbuotoją, ji apskaitoje naudoja dvejybinį įrašą.

FINANSINĖS ATASKAITOS

Individuali įmonė kasmet parengia, patvirtina ir viešai paskelbia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai numatyta individualios įmonės nuostatuose.

Kokybiškai šį darbą gali atlikti tik buhalterinės apskaitos specialistas.

Individualios įmonės mokami mokesčiai

Individuali įmonė, būdama maža ir nesudėtinga, moka tokius pat mokesčius kaip ir kitokių verslo formų įmonės. O papildomai atsiranda ir individualių įmonių savininkams išmokamų įmokų apmokestinimo skirtumų.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Jeigu individualios įmonės savininkas išsimoka pelno dalį, gautos sumos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu.

IŠMOKAMOS LĖŠOS

Jeigu individualios įmonės savininkas išsimoka lėšas savo asmeniniams poreikiams, gautos sumos apmokestinamos 20 proc. gyventojų pajamų mokesčiu, ir įmokomis SODRAI 21,27-21,99%, kurias sudaro: 6,98% PSD, 12,52% VSD įmokos, darbdavio Soc. draudimo įmoka 1,45 proc., terminuotoms sutartims 2,17 proc. įmokos į garantinį fondą 0,16%, į ilgalaikio darbo išmokų fondą 0,16%. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu savininkas lėšų asmeniniams poreikiams per mėnesį išsiima mažiau nei minimali mėnesinė alga, tuomet „Sodros“ įmokos apskaičiuojamos tokio dydžio, kokios jos būtų, jeigu savininkas išsimokėtų minimalią mėnesinę algą.

VSD IR PSD ĮMOKOS

Pirmaisiais individualios įmonės veiklos metais savininkas atleidžiamasnuo VSD įmokų. Tačiau PSD įmokas vis tiek privalu mokėti, nebent savininkas yra draudžiamas valstybės lėšomis.

ATLEIDIMAS NUO VSD ĮMOKŲ

Nuo VSD įmokų atleidžiamas individualios įmonės savininkas, jeigu jis yra ne vyresnis nei 29 metų. PSD įmokas jis privalo mokėti, išskyrus atvejus, kai yra draudžiamas valstybės lėšomis.

PVM MOKESČIO MOKĖJIMAS

Jeigu individuali įmonė yra PVM mokėtoja, tuomet ji turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti PVM. Mokesčio tarifas priklauso nuo vykdomos veiklos rūšies.

MOKESČIAI, SKAIČIUOJAMI NUO ATLYGINIMŲ

Jeigu individuali įmonė turi darbuotojų, nuo jų atlyginimų skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis ir „Sodros“ įmokos.

PELNO APMOKESTINIMAS

Metams pasibaigus, apskaičiuojamas ir deklaruojamas apmokestinamasis individualios įmonės pelnas. Jis apmokestinamas 5 arba 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Koks tarifas bus taikomas, priklausys nuo įmonės dydžio.

PATIKĖKITE ĮI BUHALTERINĘ APSKAITĄ ATSAKINGIEMS SPECIALISTAMS, O SAVO BRANGŲ LAIKĄ SKIRKITE IŠSIKELTŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMUI.

Užsisakykite mūsų buhalterines paslaugas ir užsiimkite tuo, ką tikrai mokate – vystykite savo verslą.

Svarstote apie IĮ steigimą?

Naudingą informaciją kaip
įsteigti IĮ rasite čia:

SPAUSKITE ČIA

Call Now Button