fbpx

Juridinės formos keitimas

Juridinės formos keitimas

Verslas – tai tęstinis procesas, todėl vykstant įvairiems pasikeitimams, gali atsirasti poreikis pakeisti įmonės teisinę formą.

Įmonės pertvarkymas

Priežastys, kodėl keičiama juridinio asmens teisinė forma:

REIKALINGOS INVESTICIJOS

MB ir IĮ verslo formoms nereikalingas įstatinis kapitalas, tačiau augant verslui reikalingos investicijos, kurias gali pritraukti tik UAB.

TURTO SAUGOJIMAS

Ribotos civilinės atsakomybės įmonių savininkai nėra tiesiogiai atsakingi už įmonės įsipareigojimus, todėl saugodami savo turtą IĮ savininkai pertvarko savo įmones į kitas teisines formas.

SAVININKŲ STRUKTŪRA

Tam tikrų verslo formų (UAB ir AB) akcininkais gali būti ir juridiniai asmenys, todėl renkantis šią juridinę formą galima lengviau pritraukti naujus investuotojus.

IŠLAIDŲ SUMAŽINIMAS

Kai kurioms įmonėms leidžiama paprastesnė valdymo forma bei supaprastinta apskaita, o tai padeda sumažinti išlaidas.

Įmonių juridinės formos keitimo kainos:

Dokumentų parengimas 349 €

Papildomos išlaidos:

• Notarui 100-260 Eur
• Registrų centrui 30-40 Eur
• Mokestis už viešą skelbimą 3-30 Eur (priklauso nuo viešo skelbimo šaltinio).

Jei dvejojate dėl savo sprendimo ar nesate apsisprendę, kuri juridinė forma Jums būtų tinkamesnė – atvykite pas mus NEMOKAMAI KONSULTACIJAI ir mes Jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Nusprendus pertvarkyti įmonę Apskaita AG darbuotojai už Jus atliks visus pertvarkymo veiksmus.

Įmonių pertvarkymas

1 ŽINGSNIS

Įmonės akcininkai, dalininkai, nariai arba savininkas priima sprendimą pertvarkyti įmonę. Pasirašomi naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai (įstatai arba nuostatai), kurie turi atitikti šio juridinio asmens teisinę formą nustatančių įstatymų reikalavimus.

2 ŽINGSNIS

Sprendimo pertvarkyti įmonę priėmimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie įmonės pertvarkymą dieną.

3 ŽINGSNIS

Apie sprendimą pertvarkyti įmonę turi būti viešai paskelbta įmonės įstatuose ar nuostatuose nurodytame dienraštyje arba Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje tris kartus, ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais, arba viešai paskelbta įmonės įstatuose ar nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems įmonės kreditoriams raštu.

4 ŽINGSNIS

Pertvarkymas baigtas nuo naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Individuali įmonė, gali būti pertvarkoma į:

• akcinę bendrovę;
• uždarąją akcinę bendrovę;
• mažąją bendriją;
• viešąją įstaigą.

Individualios įmonės pertvarkymas

Pertvarkomos įmonės savininkas trejus metus yra subsidiariai atsakingas pagal pertvarkomos įmonės prievoles, atsiradusias iki naujų įmonės duomenų ir jos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Pertvarkomos įmonės direktoriui turint elektroninį parašą, galima atlikti dalį veiksmų: įkelti viešą skelbimą apie pertvarkymą (jeigu nuostatuose numatytas viešų pranešimų skelbimo šaltinis RC elektroninis leidinys), įregistruoti įmonės statusą „pertvarkomas“.

Pertvarkant IĮ į UAB, jos įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis už Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų kapitalą (1000 eurų). Jeigu pertvarkant IĮ į UAB neužtenka šio juridinio asmens turto nustatytam minimaliam įstatiniam kapitalui sudaryti arba įsipareigojimai viršija turto vertę, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai turi teisę mokėti papildomus įnašus.

IĮ privalumai

• Nereikalingas įstatinis kapitalas;
• Paprasta išsiimti pelną;
• Yra galimybė gauti mokestines lengvatas.

IĮ trūkumai

• IĮ savininkas už įmonės įsipareigojimus atsako savo turtu;
• IĮ negalima nei perleisti, nei parduoti;
• IĮ savininku gali būti tik vienas asmuo;
• IĮ apskaitos tvarkymas yra pakankamai sudėtinga, todėl savininkas
greičiausiai negalės jos susitvarkyti savarankiškai.

MB pertvarkymas

Visos pertvarkomos įmonės teisės ir pareigos pereina po pertvarkymo veiksiančiam juridiniam asmeniui.

Pertvarkant MB į UAB, jos įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis už Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų kapitalą (1000 eurų). Jeigu pertvarkant MB į bendrovę neužtenka šio juridinio asmens turto nustatytam minimaliam įstatiniam kapitalui sudaryti arba įsipareigojimai viršija turto vertę, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai turi prievolę mokėti papildomus įnašus.

MB gali būti pertvarkoma į:

• individualią įmonę;
• akcinę bendrovę;
• uždarąją akcinę bendrovę;
• tikrąją ūkinę bendriją;
• komanditinę ūkinę bendriją;
• kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
• žemės ūkio bendrovę;
• viešąją įstaigą.

MB privalumai

• Nereikalingas įstatinis kapitalas;
• Dalininkai neatsako savo turtu;
• Pelną galima išsimokėti avansu;
• Paprastesnė buhalterinė apskaita, kai nėra samdomų
darbuotojų ir MB nėra PVM mokėtoja.

MB trūkumai

• Kiekvienas MB steigėjas kas mėnesį privalomai turi
mokėti PSD mokestį, kai nėra apdraustas;
• MB steigėjų skaičius ribojamas iki 10 fizinių asmenų;
•Juridinis asmuo negali būti steigėju;
• Pelno dalis steigėjams skaičiuojama proporcingai
pagal jų įnašą;
• Susidarius nuostoliui, steigėjai privalo grąžinti
avansu išmokėtą pelną.

VšĮ gali būti pertvarkoma į:

• biudžetinę įstaigą;
• labdaros ir paramos fondą.

VšĮ pertvarkymas

Į labdaros ir paramos fondą negali būti pertvarkoma tokia viešoji įstaiga, kurios dalininkė arba savininkė yra valstybė ar savivaldybė.

VšĮ privalumai

• Dalininkai rizikuoja tik įstaigos, o ne asmeniniu turtu;
• Nebūtinas įstatinis kapitalas;
• Suteikiamos mokestinės lengvatos;
• Gali vykdyti komercinę – ūkinę veiklą;
• Gali būti labdaros ir paramos gavėju;
• Lengva pasitraukti perleidžiant dalininko
teises kitiems asmenims;
• Galimybė pritraukti naujų lėšų dalininkais
priimant kitus asmenis.

VšĮ trūkumai

•Negali būti pertvarkyta į pelno siekiančias
juridines formas (UAB, AB);
•Dalininkai pelną gali gauti tik pagal darbo sutartį;
•Gali verstis tik įstatuose nurodyta veikla.

UAB pertvarkymas

Pertvarkyti UAB į MB galima tik tuomet jei UAB turi iki 10 akcininkų.

UAB, kurios nuosavas kapitalas mažesnis nei 25% įstatinio kapitalo pertvarkyti negalima.

Visos pertvarkomos įmonės teisės ir pareigos pereina po pertvarkymo veiksiančiam juridiniam asmeniui.

UAB gali būti pertvarkoma į:

• Akcinę bendrovę,
• valstybės įmonę,
• savivaldybės įmonę,
• žemės ūkio bendrovę,
• kooperatinę bendrovę (kooperatyvą),
• tikrąją ūkinę bendriją,
• komanditinę ūkinę bendiją,
• individualią įmonę,
• viešąją įstaigą

UAB privalumai

• Akcininkai rizikuoja tik bendrovės, o ne asmeniniu turtu;
• Lengva pritraukti naujų investuotojų išleidžiant naujas akcijas;
• Lengva pasitraukti iš verslo perleidžiant savo akcijas kitiems asmenims;
• Bendrovėms, kurios turi iki dešimties darbuotojų, o finansiniais metais uždirbtos pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomos pelno mokesčio lengvatos.

UAB trūkumai

• Steigiant arba pertvarkant būtinas įstatinis kapitalas (ne mažiau nei 1000 Eur);
• Akcininkai uždirbtą pelną gali išsimokėti tik dividendais, arba dirbdami pagal darbo sutartį (pastaruoju atveju tektų mokėti didesnius mokesčius, tačiau šiuo atveju suteikiamos socialinės garantijos, kaip įprastai dirbant pagal darbo sutartį).

Call Now Button